Velkommen til vår nettside!

LMR er en medlemsorganisasjon som arbeider for et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn og mot rasisme. Her finner du informasjon om oss, oppdateringer om hva vi driver med og mulighet til å melde deg inn.

«Behovet for en antirasistisk organisasjon i Norge er stort fordi vi lever i en tid hvor det er flere destabiliserende faktorer som resulterer i økt migrasjon, og hvor det både reelt og ikke reelt blir flere krysningspunkter mellom det såkalte «oss» og «dem».» – Mina Adampour, leder av LMR.

«Vi skal være en organisasjon for dem som blir mer opprørt over flyktningene som drukner enn dem som kommer fram.» – Rune Berglund Steen, styremedlem.

Organisasjonen ble stiftet 3. mars 2016, og du kan nå melde deg inn her gjennom nettsiden vår. Velkommen til oss!

Leave a Reply