Arrangement: Tusen lys for mennesker på flukt – onsdag 14. desember 2016

Tusen lys for mennesker på flukt
Onsdag 14. desember 2016 kl.17.00

«Onsdag 14. desember klokken 17.00 samles vi for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

Mens bombene faller over Aleppo, og mens båtene synker i Middelhavet, er den norske regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som er kommet, skal flest mulig sendes ut igjen.

Det er et dypt nederlag for norsk humanisme hvis dette blir stående som Norges bidrag i denne krisen. Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem? Denne desemberkvelden skal vi gi vårt svar ved å fylle Karl Johans gate og plassen foran Stortinget med lys:

Tusen lys for en human asylpolitikk.
Tusen lys for dem som har druknet, og som ikke lenger er blant oss.
Tusen lys for dem som har kommet hit, og som vi ennå kan gjøre noe for.

Oppmøte på Jernbanetorget klokka 17.00. Fakkeltoget går opp til Stortinget, hvor det blir holdt appeller.

Det deles ut fakler, men her trengs enda mer lys – så ta gjerne med alle slags lys og lykter!

Appellanter:
– Per Fugelli
– Dimitris Christopoulos, president i Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
– Sara fra Mennesker i Limbo
– Karin Andersen, årets godhetstyrann (SV)
– Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
– John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Lars Bremnes opptrer.

Konferansierer: Solveig Igesund, Norsk Folkehjelp, og Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter

Arrangører/tilsluttede: Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome, Norges kristne råd, Mennesker i limbo, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), AUF Oslo, Kirkens Bymisjon, Vergeforeningen Følgesvennen, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Foreningen av tolvte januar, Human-Etisk Forbund, Human-Etisk Forbund Oslo, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Det mosaiske trossamfunn (DMT), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rød Ungdom (RU), Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom (SU) og Antirasistisk Senter. (Hvis din organisasjon ønsker å tilslutte seg, kan du sende en e-post til rbs@antirasistisk-senter.no.)

BAKGRUNN

Regjeringen hevder av at vi har Europas strengeste asylpolitikk. På noen punkter er det dessverre riktig.

Regjeringen vil ta fra inntil 1600 somaliere flyktningstatusen, og tvangsreturnere dem til et stadig konfliktpreget land. Norge er det eneste landet i Europa som gjør dette. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har reagert sterkt.

Norge behandler afghanske asylsøkere så strengt at det nylig nådde New York Times. Dette gjelder spesielt tvangsreturer av barnefamilier, hvor Norge er i en særklasse i europeisk sammenheng.

Norge henviser de fleste irakiske arabere fra IS-kontrollerte områder, til internflukt i ustabile områder med et høyt voldsnivå – i strid med UNHCRs anbefalinger. Dette skjer mens UNHCR rapporterer om at internt fordrevne i Irak fordrives igjen, blant annet fra Bagdads største flyktningleir Al-Salam.

Asylsøkerne som kom over Storskog for ett år siden ble et offer for regjeringens ønske om å sende politiske signaler. Disse ble lenge holdt i limbo uten reelle muligheter for retur til Russland, samtidig som de ble nektet en vurdering av asylsøknaden i Norge. Etter at regjeringen har snudd, vil mange endelig få sin rett til en vurdering av beskyttelsesbehovet oppfylt. Noen vil imidlertid forbli i limbo, uten oppfyllelsen av sin grunnleggende rett til vurdering av asylsøknaden.

De papirløse som i mange andre land for lengst ville ha fått opphold, går enda en kald vinter i møte her nord. Med dagens harde asylpolitikk vil det bare bli enda flere av dem.

Se arrangement på Facebook.

18 andre steder i Norge skal ha parallelle markeringer:
Oslo
Bergen
Tromsø
Fagernes
Kristiansand
Trondheim
Arendal
Haugesund
Porsgrunn
Kongsberg
Mandal
Hamar
Kirkenes
Mo i Rana
Rjukan
Larvik
Førde
Fredrikstad kl.18 på rådhustrappene»