«Kunnskap i polariseringens tid» av Nora Warholm Essahli

Gikk du glipp av denne artikkelen skrevet i Universitetsavisa av Nora Warholm Essahli, et av styremedlemmene våre?

«Den offentlige debatten kretser rundt enkeltpersoners opplevelse av virkeligheten. Dette er selvfølgelig greit til et visst punkt. Forskning må vike plassen til fordel for Hege Storhaugs inntrykk skildret i hennes siste bok. Interiørsosiolog Kjetil Rolness bruker sosiolog-tittelen sin i debatter som er langt utenfor hans arbeidsområder, uten at dette noensinne påpekes. Hvor er de kompetente fagfolkene? Det finnes utrolig mye forskning som er relevant i disse debattene. Hvor har alle forskerne gjemt seg hen?»

Les hele artikkelen her.