Tidligere arrangementer

FNs internasjonale markering mot rasisme
Lørdag, 18 mars 2017 kl.14

LMR er med på å organisere FNs internasjonale markering mot rasisme! Se arrangementet på Facebook.

«Kampen mot rasisme: fellesskapets kamp for å bevare fellesskapet.

I anledning FNs internasjonale dag mot rasisme samles vi for å vise at vi står opp mot den voksende rasismen, islamofobien og antisemittismen, og forsvarer vårt mangfoldige samfunn.

I en tid hvor dragkampen mellom ‘oss’ og ‘dem’ utgjør storpolitikkens drivkraft, hvor minoritetsgrupper utsettes for kollektiv avstraffelse, og hvor flyktninger og nye landsmenn fremmedgjøres på bakgrunn av at ‘de ikke hører hjemme’, så vitner dette om at kampen mot rasisme er viktigere enn noensinne!

Vi er vitne til en økende utbredelse av populistiske, etnosentriske, og ikke minst, nasjonalistiske strømninger i våre gater. – Rasistisk tankegods normaliseres, muslimhat rasjonaliseres, antisemittisme utbres, og fremmedfrykt utgjør normen framfor unntaket.

Til tross for at verden opplever den største flyktningskrisen siden andre verdenskrig og at mennesker fryser i hjel og drukner ved Europas grenser, så konkurrer regjeringen og andre europeiske stormakter om hvem som kan holde flest mulige mennesker ute, bygge høyest gjerder, og beskytte ‘oss her hjemme’ mot ‘de der ute’.

Kampen mot rasisme er fellesskapets kamp for å ivareta og beskytte fellesskapet mot disse splittende strømningene.

Vi viser 18. mars at vi står sammen, i solidaritet, på tvers av fødeland, tro, livssyn og hudfarge. – Slik solidaritet, medmenneskelighet og likhet utgjør grunnmuren i vårt mangfoldige samfunn, så utgjør det bindeleddet som forener oss i kampen mot rasisme.

Vi møtes på Grønland torg der det vil holdes et par apeller og så går vi samlet opp til stortinget der det vil holdes flere apeller og taler.

Initiativtakere er disse: Rødt, Rød Ungdom, LMR, Skeiv Verden»


Tusen lys for mennesker på flukt
Onsdag 14. desember 2016 kl.17.00

«Onsdag 14. desember klokken 17.00 samles vi for å kreve at Norge skal ta sin del av ansvaret for mennesker på flukt.

Mens bombene faller over Aleppo, og mens båtene synker i Middelhavet, er den norske regjeringens mål at færrest mulig av de overlevende skal komme hit. Og av dem som er kommet, skal flest mulig sendes ut igjen.

Det er et dypt nederlag for norsk humanisme hvis dette blir stående som Norges bidrag i denne krisen. Skal vi støte fra oss mennesker i nød, eller skal vi være der for dem? Denne desemberkvelden skal vi gi vårt svar ved å fylle Karl Johans gate og plassen foran Stortinget med lys:

Tusen lys for en human asylpolitikk.
Tusen lys for dem som har druknet, og som ikke lenger er blant oss.
Tusen lys for dem som har kommet hit, og som vi ennå kan gjøre noe for.

Oppmøte på Jernbanetorget klokka 17.00. Fakkeltoget går opp til Stortinget, hvor det blir holdt appeller.

Det deles ut fakler, men her trengs enda mer lys – så ta gjerne med alle slags lys og lykter!

Appellanter:
– Per Fugelli
– Dimitris Christopoulos, president i Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
– Sara fra Mennesker i Limbo
– Karin Andersen, årets godhetstyrann (SV)
– Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet
– John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge

Lars Bremnes opptrer.

Konferansierer: Solveig Igesund, Norsk Folkehjelp, og Rune Berglund Steen, Antirasistisk Senter

Arrangører/tilsluttede: Amnesty International Norge, Norsk Folkehjelp, Refugees Welcome, Norges kristne råd, Mennesker i limbo, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), AUF Oslo, Kirkens Bymisjon, Vergeforeningen Følgesvennen, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Foreningen av tolvte januar, Human-Etisk Forbund, Human-Etisk Forbund Oslo, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Det mosaiske trossamfunn (DMT), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rød Ungdom (RU), Grønn Ungdom, Sosialistisk Ungdom (SU) og Antirasistisk Senter. (Hvis din organisasjon ønsker å tilslutte seg, kan du sende en e-post til rbs@antirasistisk-senter.no.)

BAKGRUNN

Regjeringen hevder av at vi har Europas strengeste asylpolitikk. På noen punkter er det dessverre riktig.

Regjeringen vil ta fra inntil 1600 somaliere flyktningstatusen, og tvangsreturnere dem til et stadig konfliktpreget land. Norge er det eneste landet i Europa som gjør dette. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har reagert sterkt.

Norge behandler afghanske asylsøkere så strengt at det nylig nådde New York Times. Dette gjelder spesielt tvangsreturer av barnefamilier, hvor Norge er i en særklasse i europeisk sammenheng.

Norge henviser de fleste irakiske arabere fra IS-kontrollerte områder, til internflukt i ustabile områder med et høyt voldsnivå – i strid med UNHCRs anbefalinger. Dette skjer mens UNHCR rapporterer om at internt fordrevne i Irak fordrives igjen, blant annet fra Bagdads største flyktningleir Al-Salam.

Asylsøkerne som kom over Storskog for ett år siden ble et offer for regjeringens ønske om å sende politiske signaler. Disse ble lenge holdt i limbo uten reelle muligheter for retur til Russland, samtidig som de ble nektet en vurdering av asylsøknaden i Norge. Etter at regjeringen har snudd, vil mange endelig få sin rett til en vurdering av beskyttelsesbehovet oppfylt. Noen vil imidlertid forbli i limbo, uten oppfyllelsen av sin grunnleggende rett til vurdering av asylsøknaden.

De papirløse som i mange andre land for lengst ville ha fått opphold, går enda en kald vinter i møte her nord. Med dagens harde asylpolitikk vil det bare bli enda flere av dem.

Se arrangement på Facebook.

18 andre steder i Norge skal ha parallelle markeringer:
Oslo
Bergen
Tromsø
Fagernes
Kristiansand
Trondheim
Arendal
Haugesund
Porsgrunn
Kongsberg
Mandal
Hamar
Kirkenes
Mo i Rana
Rjukan
Larvik
Førde
Fredrikstad kl.18 på rådhustrappene»


Flere arrangementer kommer snart.

Følg med her eller på vår Facebook side!