Om oss

Landsforeningen mot rasisme (LMR) er en partipolitisk og religiøst uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn, for et humanistisk menneskesyn, og mot rasisme og enhver form for diskriminering basert på hudfarge, etnisitet, nasjonalitet, avstamning og/eller religion/livssyn.

Organisasjonen ble stiftet 3. mars 2016.