Hva vi gjør

LMR sentralt og lokalt bidrar til å sette rasisme og antirasisme på dagsorden, gjennom deltagelse i den offentlige debatten og gjennom lokale og nasjonale aktiviteter.

LMR etablerer seg som en sterk stemme mot rasisme og for likeverd, og blant annet har fokus på å sette strukturell rasisme på dagsorden.

Tiltak:
Delta i den løpende offentlige debatten
Utarbeide 1-2 nasjonale kampanjer som kan følges opp lokalt
Gjennomføre et lanseringsarrangement med faglig innhold
Utføre informasjonsarbeid om antirasistisk arbeid
Etablere en studiesirkel om rasisme og antirasisme
Etablere kontakt med skoler

LMR bidrar i motstanden mot regjeringens forslag til asylinnstramminger, til fordel for solidaritet med mennesker på flukt.

Tiltak:
Initiere en arbeidsgruppe i LMR med fokus på asyl/innvandring
Fremme en visjon om en asylpolitikk i antirasistisk og humanistisk ånd i offentligheten
Arrangere en debatt om hva som ville være en antirasistisk asylpolitikk

Se vår handlingsplan: Handlingsplan LMR 2017