Lokallag

Opprett et lokallag!

For å opprette lokallag kreves minimum tre betalende medlemmer innenfor et geografisk avgrenset område. Lokallagsstyret har ansvar for daglig drift i lokallaget.

Se §6 i interimvedtekter for mer praktisk informasjon om lokallag.

Kontakt oss for mer informasjon om lokallag!